BERICHT AAN ONZE VISUMAANVRAGERS


De ambassade van België heeft kennis genomen van het feit dat kwaadwilligen aan hoge prijzen afspraken verkopen aan visumaanvragers. Men spreekt onder andere van een zekere Nixon en een zekere Jeff en buitensporige bedragen werden geciteerd.

De ambassade verklaart formeel dat deze personen haar onbekend zijn geen deel uitmaken van het personeel.

Wij herinneren iedereen eraan dat de afspraken gratis zijn.

Betalen voor deze “dienst” verschaft geen voordeel bij de wachttijd of bij de verwerking van uw aanvraag.
U riskeert zelfs dat uw afspraak al geannuleerd zal zijn voor u zich kan aanmelden aan het loket.

Begrijp bovendien dat het de modus operandi is van deze oplichters om onze agenda met afspraken te verzadigen zodat het verkrijgen van een afspraak wekenlang onmogelijk wordt.

Ten slotte nodigen wij ieder slachtoffer van deze praktijken uit om hiervan melding te doen bij de ambassade en klacht neer te leggen bij de politie.

De ambassade van België zet alles in werking om deze kwaadwillige praktijken te stoppen.

Wees oplettend en aarzel niet om deze informatie te delen met anderen!

 

BIMENYESHEJWE ABASABA AMA VISA


Ubuserukizi bw’Ingoma y’Ububirigi mu Burundi bwaramenyeshejwe ko hari abagizi ba nabi badandaza imibonano ijanye no gutanga ama visas. Amazina yuwitwa Nixon n’uwundi yitwa Jef baravuzwe ko basaba amahera umurengera ababitura.

Ubuserukizi bumenyesha ko abo bantu uko ari babiri atari abakozi bayo, ataco bapfana kandi butabazi.

Twibutsa yuko gusaba umubonano wa visa ari ku buntu.

Kuriha kugira uronke ico bita ubufasha ntaco bihindura na kimwe ku mwanya wo kwiga dossiye yanyu canke ku nyishu muzoronka.
Bishobora no gutuma umubonano wanyu muwakwa mu gihe mwoseruka ku buserukizi bikamenyekana ko ariyo nzira mwaciyemwo.

Ahubwo mubonereho gutahura ko ariyo nzira bakoresha mu kubanyonyeza buzuza ikirangamisi c’imibonano y’ama visa, bagatuma ata mibonano ya hafi iboneka ku rubuga rwo kuzisabirako.

Turasavye uwariwe wese yoba yarashikiriwe n’ico cago cabo bantu kubimenyesha ku buserukizi hamwe no kwitura inzego z’igiporisi.

Ubuserukizi bw’Ingoma y’Ububirigi buri ku kivi kugira bushobore gutuza izo ngendo zibi z’abo bantu.

Mube maso mwongere muhanahane ino nkuru.

BERICHT AAN ALLE VISUMAANVRAGERS :

Vanaf 11/06/2024 verhogen de onkosten voor een visum C (Kort verblijf) van 80 EUR naar 90 EUR voor volwassenen (>12 jaar) en van 40 naar 45 EUR voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Wij passen de consulaire tarieven aan in functie van deze nieuwe bedragen. Wij verzoeken u om het tarief in BIF na te gaan op onze website. Zo verzekert u zich ervan dat u het exacte bedrag betaalt aan onze loketten, de dag dat u zich aanmeldt aan de ambassade om uw dossier in te dienen.

Ter herinnering: de onkosten voor een visum worden betaald in BIF!

 

BIMENYSHEJWE ABASABA AMA VISA :

Guhera itariki 11/06/2024, igiciro c’ama visa C (y’igihe gito) cahora ku ma EURO 80 yama EURO kigiye kuja ku ma EURO 90 ku bakuze (> imyaka 12), kubari hagati y’imyaka 6 na 12 kigiye kuva ku ma EURO 40 kije ku ma EURO 45. Ibiciro vy’ama serivisi yacu bigiye kuringanizwa kuri ibi bishasha. Tubasavye kurabira ku rubuga ngurukana bumenyi rwacu ivyo biciro mu marundi, mwongere murabe neza ko mwitwaje ayakwiye umusi muzoseruka ku buserukizi muzanye dossiye yanyu. Tubibutse ko ama visa arihwa mu mafaranga y’amarundi gusa !

België in Burundi

Adres en openingsuren
Contactgegevens, openingsuren, sluitingsdagen en routebeschrijving van onze Ambassade in Bujumbura.
Over ons
Wie is wie en rechtsgebied van onze Ambassade in Bujumbura.
Consulaire diensten
In deze rubriek vindt u informatie over uw inschrijving, hoe u een identiteitskaart of paspoort kunt aanvragen, enz.
Paspoort
Informatie over het Belgisch paspoort.
Illustratie van een wereldkaart met daarop een opstijgend vliegtuig