Onze dienstverlening

  1. Laatst bijgewerkt op

De consulaire administratieve bijstand wordt in het buitenland door een honderdtal consulaten-generaal en consulaten verleend. 

Deze zijn hoofdzakelijk gevestigd in de hoofdstad of andere steden van het land van hun ambtsgebied. Dit ambtsgebied kan zich uitstrekken tot aangrenzende landen waar geen Belgisch consulaat aanwezig is.

De administratieve bijstand, zoals uitreiking van paspoorten, eID, Kids-ID, consulaire attesten, enzovoort, wordt enkel verleend aan de Belgen ingeschreven in het consulair bevolkingsregisterU vindt hier een overzicht van deze consulaire diensten.

Als Belg wonende in het buitenland, contacteert u het best altijd eerst het Belgisch consulaat-generaal of consulaat in het land waar u verblijft, vooraleer u zich richt tot de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel. 

De administratieve bijstand aan de Belgen die niet ingeschreven zijn in dit register, zoals Belgen die tijdelijk op reis zijn in het buitenland, is beperkt tot het uitreiken van een tijdelijk reisdocument als de voorwaarden tot uitreiking vervuld zijn. Consulteer de rubriek  Reisadviezen.
 

Welke diensten mogen de consulaire ambtenaren niet geven? 

  • Optreden in privéaangelegenheden zoals een hotel reserveren, hotelrekeningen betalen, bagage bewaren, een woning zoeken, betalen van medische kosten, douanekosten, boetes, gerechtskosten, borgstellingen, een ontvoerd kind gedwongen terughalen of een minderjarige huisvesten, een Belgische burgerlijke beschikking afdwingen in het buitenland of een derde land verplichten om een familiaal geschil te regelen, onderzoeken over een misdrijf of een overlijden, enzovoort; 
     
  • Zorgen voor een voorkeursbehandeling in een ziekenhuis, bij een dokter, in de gevangenis, voor excursies of bezoeken, of bemiddelen om iemand uit de gevangenis te halen of in gerechtelijke procedures; 
     
  • Zorgen voor een job, een werk- of verblijfsvergunning of de verlenging van een visum.