Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wilt komen.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
  1. Laatst bijgewerkt op

De Belgische ambassade in Burundi wenst volgende informatie kenbaar te maken:

België heeft gemerkt dat er Burundezen via Servië en Kroatië illegaal naar België reizen. België stuurt deze personen onmiddellijk terug naar het eerste land waar ze Europa zijn binnengekomen (meestal is dit Kroatië). Dit is het gevolg van de Dublinverordening. Burundezen die via deze reisweg reizen mogen niet in België blijven.

Laat je dus niet misleiden door malafide tussenpersonen die beloven je tegen betaling via Servië naar België te brengen. Dit is geen correcte manier om naar België te reizen. Je zal teruggestuurd worden naar het eerste land waar je Europa bent binnengekomen. Het geld dat je hiervoor betaald hebt aan tussenpersonen, ben je uiteraard kwijt.
 

Ubuserukizi bw’Ububirigi burabamenyesha  ibikurikira :

Ububirigi buramaze kumenya ko hariho abarundi bagenda mu Bubirigi bidaciye munzira y’amategeko baciye mu nzira ya Serbie na Croatie. Ububirigi buca busubiza inyuma vyihuta abo bantu mugihugu cambere binjiranyemwo iburaya (cane cane Croatie) mugukurikiza amategeko ya Dublin.

Abarundi baciye muriyo nzira ntibarekuriwe kuba mu Bubirigi.

Ntimugahendwe n’abantu bigira ibiraro n’ababeshi babemerera ko bazobashikana mu Bubirigi muciye muri Serbie aruko murinze kubaha agahembo, siyo nzira nyayo yo gushika mu Bubirigi. Muzosubizwa inyuma muja mu gihugu ca mbere mwinjiranyemwo kandi muteko muhombe n’amafaranga mwahaye ababahenda ngo barashoboye kuhabashikana.

Tubaye turabashimira

 

  
Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?


U kan het on-line visa aanvraagformulier invullen en afdrukken op Visa On Web. U kan deze visumaanvraag dan getekend en voorzien van de bijbehorende documenten (zie punt 3) indienen op de Ambassade van België in Bujumbura. Het indienen van de aanvraag gebeurt op afspraak. De afspraak wordt genomen (en indien nodig aangepast) door te klikken op de knop "Aanmaak van een afspraak" beneden de webpagina van het vervolledigde aanvraagformulier in Visa On Web. Gelieve u minstens 10 minuten voor het afspraakuur aan te bieden bij de Ambassade.

In overeenstemming met de Visumcode, dienen de aanvragen maximaal 6 maanden en minimaal 15 dagen voor het beoogde vertrek te worden ingediend.

Onze Ambassade in Bujumbura is bevoegd voor visumaanvragen van Burundezen en van personen die een visum lang verblijf voor Burundi bezitten. Congolezen uit de Kivu-streek kunnen hun aanvraag indienen bij onze Ambassade in Kinshasa (kinshasa.visa@diplobel.fed.be) dan wel onze Ambassade in Kigali (kigali.visa@diplobel.fed.be). Gelieve deze Ambassades op voorhand te contacteren voor informatie over de te volgend procedure en de voor te leggen documenten.

Vragen betreffende visa worden enkel per e-mail beantwoord en kunnen opgestuurd worden naar bujumbura.visa@diplobel.fed.be

  
Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?


De handling fee dient te worden betaald in contanten, in Burundese frank, bij de indiening van de visumaanvraag aan het loket. Gelieve te noteren dat we sinds 12.06.2023 enkel nieuwe biljetten aanvaarden. Dank u voor uw begrip!

Voor een visum kort verblijf (C) bedraagt de standaard handling fee 248.000 BIF of het equivalent van 80 € (Consulaire tarieven). Kinderen jonger dan 6 jaar hoeven niet te betalen, terwijl kinderen tussen 6 en 12 jaar oud 124.000 BIF of het equivalent van 40 € betalen.

Voor een visum lang verblijf (D) bedraagt de handling fee 558.000 BIF of het equivalent van 180 €, te betalen in contanten bij de indiening van het dossier (Consulaire tarieven). Voor de verwerking van bepaalde visa D aanvragen wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag. Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te worden op het moment van het indienen van de visumaanvraag aan het loket. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage.

In bepaalde gevallen zijn uitzonderingen van toepassing op de standaardtarieven van 80 euro voor een C visum en 180 euro voor een D visum. U kan alle nuttige informatie in dit verband nalezen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken

  
Welke documenten moet u voorleggen?


U kunt het on-line visa aanvraagformulier invullen door het creëren van een profiel op Visa On Web en op de hoogte blijven van de relevante procedures op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken, de enige bevoegde instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Elke visumaanvrager (visum voor kort verblijf of lang verblijf) dient de fiche over familiale gegevens in te vullen. Deze moet samen met de visumaanvraag ingediend worden.

Visum kort verblijf (= max. 90 dagen)


U kan de algemene informatie over de voor te leggen documenten voor visa kort verblijf terugvinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De afname van biometrie (vingerafdrukken en foto) voor visumaanvragen is verplicht voor alle aanvragers ouder dan 6 jaar.

Dossiers voor een visum kort verblijf moeten in 2 exemplaren ingediend worden: 1 volledig dossier met de originele documenten + 1 fotokopie van het originele dossier.
 

Biometrie - Visa Information System (VIS)


Alle Schengenvisumaanvragers zullen zich persoonlijk moeten aanbieden (behalve kinderen jonger dan 12 jaar) om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie
 

Visum lang verblijf (= meer dan 90 dagen)


U kan de algemene informatie over de voor te leggen documenten voor visa lang verblijf terugvinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken

De afname van biometrie (vingerafdrukken en foto) voor visumaanvragen is verplicht voor alle aanvragers ouder dan 6 jaar.

Dossiers voor een visum lang verblijf moeten in 3 exemplaren ingediend worden : 1 volledig dossier met de originele documenten + 2 fotokopieën van het originele dossier.
 

Alle documenten voor uw visumaanvragen kunt u vinden op de Franstalige versie van deze pagina.

 
Uitleg over specifieke (lokale) documenten 


U kan een medisch attest bekomen via het “Maison Médicale”, gelegen aan de Avenue Rwegura, BWIZA (tegenvover de post te Buyenzi), Bujumbura (T : +257 22/218929), enige door de Ambassade erkende instantie.

Het uittreksel uit het strafregister kan enkel bekomen worden bij de lokale politiediensten.

De officiële Burundese documenten dienen te worden gelegaliseerd per apostille, die kan bekomen worden bij het Burundese Ministerie van Buitenlandse Zaken. Eens geapostilleerd, is het document gereed voor gebruik t.o.v. de Belgische autoriteiten en dient het niet meer gelegaliseerd te worden door de Ambassade. 

  
Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag  


De Belgische Ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, deelt de Ambassade u het referentienummer van uw dossier mee. Vanaf dit ogenblik is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige aanspreekpunt voor de opvolging van de stand van zaken van uw visumaanvraag. Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Pachecolaan 44, 1000 Brussel, T: +32.2.793.80.00, infodesk@ibz.fgov.be). U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. De Belgische Ambassade zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.


Weigering


Wat te doen na een weigering van uw visumaanvraag?

Een weigering van een visum wordt beslist door de Dienst Vreemdelingenzaken, enige bevoegde autoriteit in de materie.

Bij een weigering krijgt u een schriftelijke notificatie, die u moet ondertekenen voor ontvangst. Deze bevat de specifieke weigeringsgronden, alsook de te volgen procedure om een beroep in te dienen tegen deze beslissing.

Na een weigering kan elkeen :

  • Ofwel een beroep aantekenen volgens de procedure die vermeld staat op de ontvangen notificatie. De Ambassades komen in geen geval tussen in deze procedure.
  • Ofwel een volledig nieuwe aanvraag indienen (volgens de standaard procedure) waarbij er moet gelet worden om bijkomende documenten in te dienen, rekening houdende met de weigering. Er is geen wachttijd om een nieuwe aanvraag in te dienen. De nieuwe aanvraag zal voorgelegd worden aan de Dienst Vreemdelingenzaken voor beslissing.


7. DNA-procedure


Bloed testen in het kader van een DNA-procedure (met het oog op gezinshereniging) worden ALLEEN op afspraak afgenomen. Dergelijke afspraken moeten per e-mail worden aangevraagd op het volgende e-mailadres: Bujumbura.visa@diplobel.fed.be

Aanvragers moeten zich om 14u aanbieden op de Belgische ambassade in Bujumbura. De verwante in België moet de analysekosten hebben betaald aan de Dienst Vreemdelingenzaken, die zijn goedkeuring geeft alvorens de bloedtest effectief wordt afgenomen.

DNA-kandidaten in Bujumbura moeten het volgende meebrengen op de dag van de afspraak:

  • Paspoort
  • Pasfoto
  • 30.000 FB (kosten voor de bloedtest)

 
IBIJANYE NA ADN

Ifatwa ry’amaraso rijanye no gupima ADN ( kubipfuza gusanga umuryango mu mahanga ) bikorwa GUSA mugihe ufise umubonano, usabwa uciye ku rubuhinga ngurukanabumenyi bukurikira: bujumbura.visa@diplobel.fed.be

Abo biraba bategerezwa gushika ku buserukizi bw’Ububirigi i Bujumbura isaha umunani z’umuhingamo. Umuvyeyi ari mu Bubirigi ategerezwa kuba yararishe amafaranga y’ibipimo vy’amaraso ku biro vy’ingenzi, ari navyo bitanga uruhusha imbere yo gufata amaraso.

Bisabwa kuza mwibangikanije ibi bikurikira ku munsi w’umubonano:

  • Igitabo c’inzira c’uwifatisha amaraso
  • Ifotocopi ya karangamuntu y’uwo muntu
  • 30.000 Fbu (igiciro c’ugufata amaraso)

  
Schengenvertegenwoordiging


België vertegenwoordigt de volgende landen van de Schengenzone in Bujumbura voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen).

NL - Nederland 
LU - Groot Hertogdom Luxemburg 
FR - Frankrijk 
DE - Duitsland 
AU - Oostenrijk 
CH - Zwitserland 
CZ - Tsjechië 
SK - Slovakije 
GR - Griekenland 
IT - Italië 
ES - Spanje 
PT - Portugal 
SV - Zweden 
FI - Finland 
LT - Litouwen 
LV - Letland 
EE - Estland

MT - Malta

In Bujumbura vertegenwoordigt België het Groothertogdom Luxemburg eveneens voor de behandeling van visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen).

  
Contact


Indien u nog vragen zou hebben, kan u ons contacteren via bujumbura.visa@diplobel.fed.be. De Ambassade antwoordt geen vragen i.v.m. visa per telefoon.

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Reizen naar België

Voor alle vragen over de regels die van toepassing zijn bij een aankomst in België, raadpleeg onze rubriek gewijd aan COVID-19.