Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wilt komen.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
  1. Laatst bijgewerkt op

BIMENYESHEJWE ABASABA AMA VISA - BERICHT VOOR ONZE VISUMAANVRAGERS

De ambassade van België heeft kennis genomen van het feit dat kwaadwilligen aan hoge prijzen afspraken verkopen aan visum aanvragers.
Men spreekt onder andere van een zekere Nixon en een zekere Jeff en buitensporige bedragen werden geciteerd.

De ambassade verklaart formeel dat deze personen haar onbekend zijn geen deel uitmaken van het personeel.

Wij herinneren iedereen eraan dat de afspraken gratis zijn.

Betalen voor deze “dienst” verschaft geen voordeel bij de wachttijd of bij de verwerking van uw aanvraag.
U riskeert zelfs dat uw afspraak al geannuleerd zal zijn voor u zich kan aanmelden aan het loket.

Begrijp bovendien dat het de modus operandi is van deze oplichters om onze agenda met afspraken te verzadigen zodat het verkrijgen van een afspraak wekenlang onmogelijk wordt.

Tenslotte nodigen wij ieder slachtoffer van deze praktijken uit om hiervan melding te doen bij de ambassade en klacht neer te leggen bij de politie.

De ambassade van België zet alles in werking om deze kwaadwillige praktijken te stoppen.

Wees oplettend en aarzel niet om deze informatie te delen met anderen!

 

Ubuserukizi bw’Ingoma y’Ububirigi mu Burundi bwaramenyeshejwe ko hari abagizi ba nabi badandaza imibonano ijanye no gutanga ama visas.
Amazina yuwitwa Nixon n’uwundi yitwa Jef baravuzwe ko basaba amahera umurengera ababitura.

Ubuserukizi bumenyesha ko abo bantu uko ari babiri atari abakozi bayo, ataco bapfana kandi butabazi.

Twibutsa yuko gusaba umubonano wa visa ari ku buntu.

Kuriha kugira uronke ico bita ubufasha ntaco bihindura na kimwe ku mwanya wo kwiga dossiye yanyu canke ku nyishu muzoronka.
Bishobora no gutuma umubonano wanyu muwakwa mu gihe mwoseruka ku buserukizi bikamenyekana ko ariyo nzira mwaciyemwo.

Ahubwo mubonereho gutahura ko ariyo nzira bakoresha mu kubanyonyeza buzuza ikirangamisi c’imibonano y’ama visa, bagatuma ata mibonano ya hafi iboneka ku rubuga rwo kuzisabirako.

Turasavye uwariwe wese yoba yarashikiriwe n’ico cago cabo bantu kubimenyesha ku buserukizi hamwe no kwitura inzego z’igiporisi.

Ubuserukizi bw’Ingoma y’Ububirigi buri ku kivi kugira bushobore gutuza izo ngendo zibi z’abo bantu.

Mube maso mwongere muhanahane ino nkuru.

NOTA AAN ALLE VISUMAANVRAGERS - Het medisch attest :

Vanaf 15 juli MOET het medisch attest dat dient bijgevoegd te worden bij een aanvraag voor een "lang verblijf" visum of een "medische verzorging" visum, door de IOM (Internationale Organisatie voor Migratie - 48, Av. du Large, Kinindo-Bujumbura) afgegeven te worden

Elk ander medisch attest wordt geweigerd!

Afspraken bij de IOM kunnen alleen ONLINE gemaakt worden : Appointment Booking for Migration Health Assessment - Belgium

 

Guhera itariki 15 mukakaro, urupapuro rwerekana uko amagara y’umuntu yifashe (Certificat médical) ruja mu ma dossiye y’abasaba ama visa y’igihe kirekire << visa long séjour » canke yo kwivuza << soins médicaux>> ruzotegerezwa kuba rwatanzwe n’ishirahamwe OIM (Organisation Internationale des Migrations – 48, Av. du Large à Kinindo-Bujumbura) ! 

Uruvuye ahandi atari muri ico kigo ntiruzosubira kwakirwa !

Imibonano muri ico kigo isabwa ku rubuga ngurukana bumenyi rukurikira gusaAppointment Booking for Migration Health Assessment - Belgium

 

  
Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?


U kan het on-line visa aanvraagformulier invullen en afdrukken op Visa On Web. U kan deze visumaanvraag dan getekend en voorzien van de bijbehorende documenten (zie punt 3) indienen op de Ambassade van België in Bujumbura. Het indienen van de aanvraag gebeurt op afspraak. De afspraak wordt genomen (en indien nodig aangepast) door te klikken op de knop "Aanmaak van een afspraak" beneden de webpagina van het vervolledigde aanvraagformulier in Visa On Web. Gelieve u minstens 10 minuten voor het afspraakuur aan te bieden bij de Ambassade.

In overeenstemming met de Visumcode, dienen de aanvragen maximaal 6 maanden en minimaal 15 dagen voor het beoogde vertrek te worden ingediend.

Onze Ambassade in Bujumbura is bevoegd voor visumaanvragen van Burundezen en van personen die een visum lang verblijf voor Burundi bezitten. Congolezen uit de Kivu-streek kunnen hun aanvraag indienen bij onze Ambassade in Kinshasa (kinshasa.visa@diplobel.fed.be) dan wel onze Ambassade in Kigali (kigali.visa@diplobel.fed.be). Gelieve deze Ambassades op voorhand te contacteren voor informatie over de te volgend procedure en de voor te leggen documenten.

Vragen betreffende visa worden enkel per e-mail beantwoord en kunnen opgestuurd worden naar bujumbura.visa@diplobel.fed.be

  
Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?


De handling fee dient te worden betaald in contanten, in Burundese frank, bij de indiening van de visumaanvraag aan het loket. Gelieve te noteren dat we sinds 12.06.2023 enkel nieuwe biljetten aanvaarden. Dank u voor uw begrip!

Voor een visum kort verblijf (C) bedraagt de standaard handling fee 279.000 BIF of het equivalent van 90 € (Consulaire tarieven). Kinderen jonger dan 6 jaar hoeven niet te betalen, terwijl kinderen tussen 6 en 12 jaar oud 139.500 BIF of het equivalent van 45 € betalen.

Voor een visum lang verblijf (D) bedraagt de handling fee 558.000 BIF of het equivalent van 180 €, te betalen in contanten bij de indiening van het dossier (Consulaire tarieven). Voor de verwerking van bepaalde visa D aanvragen wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag. Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te worden op het moment van het indienen van de visumaanvraag aan het loket. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage.

In bepaalde gevallen zijn uitzonderingen van toepassing op de standaardtarieven van 80 euro voor een C visum en 180 euro voor een D visum. U kan alle nuttige informatie in dit verband nalezen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken

  
Welke documenten moet u voorleggen?


U kunt het on-line visa aanvraagformulier invullen door het creëren van een profiel op Visa On Web en op de hoogte blijven van de relevante procedures op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken, de enige bevoegde instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Elke visumaanvrager (visum voor kort verblijf of lang verblijf) dient de fiche over familiale gegevens in te vullen. Deze moet samen met de visumaanvraag ingediend worden.

Visum kort verblijf (= max. 90 dagen)


U kan de algemene informatie over de voor te leggen documenten voor visa kort verblijf terugvinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De afname van biometrie (vingerafdrukken en foto) voor visumaanvragen is verplicht voor alle aanvragers ouder dan 6 jaar.

Dossiers voor een visum kort verblijf moeten in 2 exemplaren ingediend worden: 1 volledig dossier met de originele documenten + 1 fotokopie van het originele dossier.
 

Biometrie - Visa Information System (VIS)


Alle Schengenvisumaanvragers zullen zich persoonlijk moeten aanbieden (behalve kinderen jonger dan 12 jaar) om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie
 

Visum lang verblijf (= meer dan 90 dagen)


U kan de algemene informatie over de voor te leggen documenten voor visa lang verblijf terugvinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken

De afname van biometrie (vingerafdrukken en foto) voor visumaanvragen is verplicht voor alle aanvragers ouder dan 6 jaar.

Dossiers voor een visum lang verblijf moeten in 3 exemplaren ingediend worden : 1 volledig dossier met de originele documenten + 2 fotokopieën van het originele dossier.
 

Alle documenten voor uw visumaanvragen kunt u vinden op de Franstalige versie van deze pagina.

 
Uitleg over specifieke (lokale) documenten 

 

U kan een medisch attest verkrijgen bij de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), gelegen aan de Avenue du Large, 48 - Kinindo, Bujumbura. Maak uw afspraak ONLINE via deze link  : Appointment Booking for Migration Health Assessment - Belgium

De IOM is de enige instantie die door de ambassade erkend is om een medisch attest af te geven.

Het uittreksel uit het strafregister kan enkel bekomen worden bij de lokale politiediensten.

De officiële Burundese documenten dienen te worden gelegaliseerd per apostille, die kan bekomen worden bij het Burundese Ministerie van Buitenlandse Zaken. Eens geapostilleerd, is het document gereed voor gebruik t.o.v. de Belgische autoriteiten en dient het niet meer gelegaliseerd te worden door de Ambassade. 

  
Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag  


De Belgische Ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, deelt de Ambassade u het referentienummer van uw dossier mee. Vanaf dit ogenblik is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige aanspreekpunt voor de opvolging van de stand van zaken van uw visumaanvraag. Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Pachecolaan 44, 1000 Brussel, T: +32.2.793.80.00, infodesk@ibz.fgov.be). U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. De Belgische Ambassade zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.


Weigering


Wat te doen na een weigering van uw visumaanvraag?

Een weigering van een visum wordt beslist door de Dienst Vreemdelingenzaken, enige bevoegde autoriteit in de materie.

Bij een weigering krijgt u een schriftelijke notificatie, die u moet ondertekenen voor ontvangst. Deze bevat de specifieke weigeringsgronden, alsook de te volgen procedure om een beroep in te dienen tegen deze beslissing.

Na een weigering kan elkeen :

  • Ofwel een beroep aantekenen volgens de procedure die vermeld staat op de ontvangen notificatie. De Ambassades komen in geen geval tussen in deze procedure.
  • Ofwel een volledig nieuwe aanvraag indienen (volgens de standaard procedure) waarbij er moet gelet worden om bijkomende documenten in te dienen, rekening houdende met de weigering. Er is geen wachttijd om een nieuwe aanvraag in te dienen. De nieuwe aanvraag zal voorgelegd worden aan de Dienst Vreemdelingenzaken voor beslissing.


7. DNA-procedure


Bloed testen in het kader van een DNA-procedure (met het oog op gezinshereniging) worden ALLEEN op afspraak afgenomen. Dergelijke afspraken moeten per e-mail worden aangevraagd op het volgende e-mailadres: Bujumbura.visa@diplobel.fed.be

Aanvragers moeten zich om 14u aanbieden op de Belgische ambassade in Bujumbura. De verwante in België moet de analysekosten hebben betaald aan de Dienst Vreemdelingenzaken, die zijn goedkeuring geeft alvorens de bloedtest effectief wordt afgenomen.

DNA-kandidaten in Bujumbura moeten het volgende meebrengen op de dag van de afspraak:

  • Paspoort
  • Pasfoto
  • 30.000 FB (kosten voor de bloedtest)

 
IBIJANYE NA ADN

Ifatwa ry’amaraso rijanye no gupima ADN ( kubipfuza gusanga umuryango mu mahanga ) bikorwa GUSA mugihe ufise umubonano, usabwa uciye ku rubuhinga ngurukanabumenyi bukurikira: bujumbura.visa@diplobel.fed.be

Abo biraba bategerezwa gushika ku buserukizi bw’Ububirigi i Bujumbura isaha umunani z’umuhingamo. Umuvyeyi ari mu Bubirigi ategerezwa kuba yararishe amafaranga y’ibipimo vy’amaraso ku biro vy’ingenzi, ari navyo bitanga uruhusha imbere yo gufata amaraso.

Bisabwa kuza mwibangikanije ibi bikurikira ku munsi w’umubonano:

  • Igitabo c’inzira c’uwifatisha amaraso
  • Ifotocopi ya karangamuntu y’uwo muntu
  • 30.000 Fbu (igiciro c’ugufata amaraso)

  
Schengenvertegenwoordiging


België vertegenwoordigt de volgende landen van de Schengenzone in Bujumbura voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen).

NL - Nederland 
LU - Groot Hertogdom Luxemburg 
FR - Frankrijk 
DE - Duitsland 
AU - Oostenrijk 
CH - Zwitserland 
CZ - Tsjechië 
SK - Slovakije 
GR - Griekenland 
IT - Italië 
ES - Spanje 
PT - Portugal 
SV - Zweden 
FI - Finland 
LT - Litouwen 
LV - Letland 
EE - Estland

MT - Malta

In Bujumbura vertegenwoordigt België het Groothertogdom Luxemburg eveneens voor de behandeling van visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen).

  
Contact


Indien u nog vragen zou hebben, kan u ons contacteren via bujumbura.visa@diplobel.fed.be. De Ambassade antwoordt geen vragen i.v.m. visa per telefoon.

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Reizen naar België

Voor alle vragen over de regels die van toepassing zijn bij een aankomst in België, raadpleeg onze rubriek gewijd aan COVID-19.