Legalisatie van documenten

  1. Laatst bijgewerkt op

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten

Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenland

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de Zoekcriteria gebruiken.


Legalisatie in Burundi

Burundi is op 10/06/2014 toegetreden tot het Verdrag van Den Haag betreffende de apostille, waarbij het Verdrag voor Burundi in werking is getreden op 13/02/2015. Sinds deze datum zijn België en Burundi gehouden tot respect van de verplichtingen voortvloeiend uit dit Verdrag.

Elke legalisatie van officiële Burundese documenten voor gebruik ten aanzien van Belgische autoriteiten dient per apostille te gebeuren, die kan bekomen worden bij de Burundese autoriteiten. De Burundese autoriteit bevoegd voor het afgeven van apostilles is het Ministerie van Externe Relaties en Internationale Samenwerking. Eens geapostilleerd, is het document gereed voor gebruik en dient het niet meer gelegaliseerd te worden door de Ambassade van België in Bujumbura.

Gelieve aandacht te besteden aan de documenten die u per apostille laat legaliseren: zorg er voor dat ze van goede kwaliteit zijn, zowel wet betreft de vorm als de inhoud. De apostille, één per document, moet daarbij op onlosmakelijke wijze worden vastgehecht aan het betrokken document.

De Ambassade van België in Bujumbura blijft niettemin bevoegd voor de legalisatie ter gebruik in België van private documenten niet uitgegeven door de Burundese autoriteiten. Voor meer informatie hieromtrent kunt u zich richten tot de Ambassade via bujumbura@diplobel.fed.be.